Dotacje unijne

Realizowane projekty

 

Realizujemy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: Zakup linii technologicznej oraz rozpoczęcie produkcji formatek meblowych z płyt drewnopochodnych w Szczecinku

Projekt jest realizowany w Szczecinku na terenie SSW (Specjalnej Strefy Włączenia). Projekt polega na zwiększeniu potencjału produkcyjnego oraz rozbudowie przedsiębiorstwa o nową lokalizację. Realizacja inwestycji pozwoli wykreować nowe miejsca pracy (31 etatów) oraz wzmocnić konkurencyjność regionu poprzez stworzenie nowych miejsc pracy dla ludności lokalnej. Planowana rozbudowa zakładu będzie obejmowała inwestycje w linię technologiczną, składającą się m.in. w maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia procesu produkcyjnego formatyzowania płyt.

Cel projektu: Celem inwestycji w Szczecinku jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnego, nowego produktu przy jednoczesnym rozwinięciu produkcji w nowej lokalizacji bezpośrednio przy producencie płyt.

Planowane efekty: stworzenie nowych miejsc pracy (31 etatów), wzmocnienie konkurencyjności regionu, wprowadzenie do produkcji innowacyjnych formatek meblowych z płyt drewnopochodnych

Wartość projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Projektu: 7 459 950,00 zł (całkowite wydatki projektu), 6 065 000,00 zł (wydatki kwalifikowalne).

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Projektu: 3 335 750,00 zł.

 

 

Zapytania ofertowe

 

Numer
postępowania

Ogłoszenie
o zamówieniu

Termin
składania ofert

Pliki
do pobrania

01/2017

Zapytanie ofertowe na zakup wózków widłowych – 5 szt

17.02.2017 r., godz. 16:00

02/2017

Zapytanie ofertowe na zakup wózków paletowych – 4 szt

17.02.2017 r., godz. 16:00

03/2017

Zapytanie ofertowe na zakup, montaż oraz uruchomienie
systemu odpylania maszyn/odciągu trocin, zgodnie z przedstawionym
projektem

24.02.2017 r., godz. 16:00

04/2017

Zapytanie ofertowe na Zakup, montaż oraz uruchomienie systemu sprężonego powietrza, zgodnie z przedstawionym projektem

08.03.2017 r., godz. 16:00

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 01/2017 – pdf

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 02/2017 – pdf

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 03/2017 – pdf

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 04/2017 – pdf